Spelen met akkoorden

Module 1 Basiskennis
Les 1 Introductie & PDF bundel bladmuziek
Les 2 Don't worry
Les 3 Nummers
Les 4 Pentatoniek wit
Les 5 Majeur toonladder
Les 6 Intervallen
Les 7 Zure appel wordt zoet
Les 8 Durf
Les 9 Vingerzetting
Les 10 Pedalen
Les 11 Majeur en mineur
Module 2 Spelen met akkoordsymbolen - basiskennis in praktijk
Les 1 Spelen met akkoordsymbolen - basis en orkestbanden
Les 2 Spelen met akkoordsymbolen - begeleiden
Les 3 Spelen met akkoordsymbolen - omkeringen
Les 4 Spelen met akkoordsymbolen - breken
Les 5 Spelen met akkoordsymbolen - versiering
Module 3 Gevorderde kennis
Les 1 Meer drieklanken
Les 2 Alternatieve basnoot
Les 3 Ritme
Les 4 Tikkertje
Les 5 Tekens en vormen
Les 6 Vierklanken
Les 7 6 en 7
Les 8 2
Les 9 4 (en 2)
Les 10 9, 11, 13
Module 4 Spelen met akkoordsymbolen - gevorderde kennis in praktijk
Les 1 Blues toonladder
Les 2 Blues in C loopjes
Les 3 Vreemde eenden
Les 4 Tussen V
Les 5 Tussen dim(7)
Les 6 Majeur toonsoort = pentatoniek + 4 en 7
Les 7 I, IV en V: tonica, subdominant en dominant
Les 8 Het nut van trappen
Les 9 De tweede trap: alternatief voor de vierde trap
Les 10 Trappen in mineur toonsoorten
Les 11 Tussen V met sus4 of tussen II-V naar 'de nieuwe (tijdelijke)' I
Module 5 Spelen met meer akkoorden
Les 1 Een ander 'populair' schema
Les 2 (Grondtoon) akkoord kwart omhoog (of kwint omlaag)
Les 3 Blijf je oren gebruiken!
Les 4 Akkoordtonen
Les 5 Swing
Les 6 Bossa
Les 7 Orkestbanden, tips & afsluiting