Krijg je geen mail voor een nieuw wachtwoord? Klik dan hier om de support te mailen, vermeld je gebruikersnaam (!!!) en vraag om een nieuw wachtwoord. 

Bekijk of wijzig JE accountgegevens

KLIK HIER om je accountgegevens te bekijken of wijzigen. Mailadres of wachtwoord bijvoorbeeld. Dit kan alleen als je al bent ingelogd. Anders zie boven de inlogvelden.

Welkom

Als je ingelogd bent zie je onderaan jouw pianolessen.

Probleem met inloggen?

Sta je niet nog op een ander apparaat ingelogd? Je kunt namelijk maar op 1 apparaat tegelijk ingelogd staan. Nee? Mail de support

Uitloggen

Klik hier om op dit apparaat uit te loggen als je op een ander apparaat de lessen wilt gaan volgen.

Afgeronde lessen (!!!)

Onderaan elke les kun je aangeven dat je die les hebt afgerond. Heel belangrijk om het overzicht te behouden. Afgeronde lessen kun je gewoon blijven bekijken.

Je pianolessen

Klik hieronder op jouw proefles, cursus en/of pakket (met een driehoekje ervoor) om deze open of dicht te klappen. Klik vervolgens op de rode titel van een les om deze te bekijken.

You need to be logged in to see your course progress.