Beginners Cursus

Module 1 les 1
Les 1 video 1: introductie en pdf bundel  
Les 2 video 2: witte toetsen en notennamen  
Les 3 video 3: de juiste lichaamshouding  
Les 4 video 4: positie rechterhand en oefening  
Les 5 tip 1: rechte rug  
Les 6 video 5: oefening rechterhand twee noten  
Les 7 video 6: houding linkerhand en oefening  
Les 8 video 7: oefening linkerhand twee noten  
Les 9 video 8: andere toetsen en posities  
Les 10 video 9: liedje rechterhand, 5 noten  
Les 11 video 10: de linkerhand als bas  
Les 12 tip 2: handhouding  
Les 13 video 11: linkerhand 'walking bass'  
Les 14 video 12: notenlezen  
Les 15 video 13: hulplijnen notenlezen  
Les 16 tip 3: schoeisel  
Les 17 video 14: 'No Limit' voorspelen  
Les 18 tip 4: maak een filmpje in je hoofd  
Les 19 video 15: 'No Limit' oefenen langzaam  
Les 20 video 16: 'No Limit' oefenen  
Les 21 video 17: 'No Limit' samenspelen langzaam  
Les 22 video 18: 'No Limit' samenspelen  
Module 2 les 2
Les 1 video 1: spelen met beide handen  
Les 2 video 2: het belang van de linkerhand  
Les 3 video 3: drie noten voor de linkerhand  
Les 4 video 4: linkerhand samenspelen  
Les 5 tip 1: 'blues' schema truc  
Les 6 video 5: de 'blues' samenspelen  
Les 7 video 6: wat is een oktaaf?  
Les 8 video 7: octaaf oefening linkerhand  
Les 9 tip 2: je linkerhand trainen  
Les 10 video 8: notenschrift linkerhand  
Les 11 video 9: de kwint  
Les 12 tip 3: meer over de kwint  
Les 13 video 10: oefening linkerhand kwinten  
Les 14 tip 4: kwinten even lang spelen  
Les 15 video 11: ritmische oefening linkerhand kwinten  
Les 16 video 12: kwinten swingen met linkerhand  
Les 17 video 13: 'Hit the road Jack' uitleg  
Les 18 video 14: 'Hit the road Jack' samen oefenen  
Les 19 video 15: 'Hit the road Jack' samenspelen  
Module 3 les 3
Les 1 video 1 (intro)  
Les 2 video 2: maatsoorten en ritmes  
Les 3 video 3: verschillende notenwaardes  
Les 4 video 4: notenwaardes toepassen  
Les 5 video 5: oefening hele noten  
Les 6 video 6: oefening halve noten  
Les 7 video 7: oefening kwart noten  
Les 8 video 8: alle notenwaarden  
Les 9 video 9: notenwaarden variëren  
Les 10 tip 1: tik of trommel bekende liedjes  
Les 11 video 10: notenwaarden combineren  
Les 12 tip 2: gebruik een metronoom  
Les 13 video 11: jingle bells met metronoom  
Les 14 video 12: jingle bells in notenschrift  
Les 15 video 13: Jingle Bells samenspelen  
Module 4 les 4
Les 1 video 1 (introductie)  
Les 2 video 2: ergonomie toetsenbord  
Les 3 video 3: de zwarte toetsen  
Les 4 video 4: 'Old McDonald' uitleg  
Les 5 video 5: 'Old McDonald' oefenen  
Les 6 video 6: 'Old McDonald' samenspelen  
Les 7 video 7: kleur aan de muziek  
Les 8 video 8: zwarte toetsen, Chinese muziek  
Les 9 video 9: glissando  
Les 10 video 10: 'Formidable' intro  
Les 11 video 11: 'Formidable' oefenen  
Les 12 video 12: 'Formidable' samenspelen  
Les 13 video 13: 'Vlooienmars' met samba begeleiding  
Les 14 video 14: 'Vlooienmars 2.0' Cor + Mike Boddé  
Module 5 les 5
Les 1 video 1 (intro)  
Les 2 video 2: hoe werkt het pedaal?  
Les 3 video 3: het pedaal gebruiken  
Les 4 video 4: octaven spelen met het pedaal  
Les 5 video 5: octaven variëren  
Les 6 tip 1: een harp nadoen  
Les 7 tip 2: zuinig met het pedaal!  
Les 8 tip 3: spelen met gevoel  
Les 9 video 6: hoedje van papier  
Les 10 video 7: hoedje van papier aan de piano  
Les 11 video 8: hoedje van papier met pedaal  
Les 12 tip 4: je eigen tempo  
Les 13 video 9: 'hoedje van papier' samenspelen  
Les 14 video 10: 'new age' improviseren  
Les 15 video 11: 'new age' oefenen  
Module 6 les 6
Les 1 video 1 (intro)  
Les 2 video 2: de nagels van een pianist!  
Les 3 video 3: uitleg C akkoord  
Les 4 video 4: het C akkoord  
Les 5 video 5: het G akkoord  
Les 6 video 6: hele en halve noten  
Les 7 video 7: mineur en majeur  
Les 8 video 8: het A mineur akkoord  
Les 9 video 9: het F akkoord  
Les 10 video 10: uitleg akkoordsymbolen  
Les 11 video 11: 4 akkoorden, 1000 liedjes  
Les 12 video 12: de vier akkoorden spelen  
Les 13 video 13: de vier akkoorden met links en rechts  
Les 14 video 14: de vier akkoorden samenspelen  
Les 15 tip 1: motivatie  
Les 16 video 15: een tip over de vier akkoorden  
Module 7 les 7
Les 1 video 1 (intro)  
Les 2 video 2: toonladder van C, rechterhand  
Les 3 video 3: toonladder van C, linkerhand  
Les 4 video 4: toonladder van C, tegenbeweging 1 oktaaf  
Les 5 video 5: toonladder van C, 2 octaven rechterhand  
Les 6 video 6: toonladder van C, 2 octaven rechterhand oefening  
Les 7 tip 1: studeren zonder piano  
Les 8 video 7: samenspelen toonladder van C, 2 octaven rechterhand  
Les 9 video 8: vingerzetting toonladder van C, 2 octaven linkerhand  
Les 10 video 9: samenspelen toonladder van C, 2 octaven linkerhand  
Les 11 video 10: toonladder van C, tegenbeweging 2 octaven  
Les 12 tip 2: oefenen met een metronoom  
Les 13 video 11: toonsafstanden (1)  
Les 14 video 12: toonsafstanden (2)  
Les 15 video 13: uitleg toonladders G, D, A en E  
Les 16 tip3: pedaal wisselen  
Les 17 video 14: piano leren spelen in 1 minuut!  
Les 18 video 15: 'Joy to the world' uitleg  
Les 19 video 16: 'Joy to the world' langzaam  
Les 20 video 17: 'Joy to the world' in tempo  
Les 21 video 18: 'Joy to the world' samenspelen  
Les 22 tip 4: herhalen!  
Module 8 les 8
Les 1 video 1(intro)  
Les 2 video 2: de driekwartsmaat  
Les 3 video 3: een quiz  
Les 4 video 4: herhalingstekens  
Les 5 video 5: achtste noten  
Les 6 video 6: achtste noten spelen  
Les 7 video 7: achtste noten oefenen (rechts)  
Les 8 video 8: samenspelen achtste noten (rechts)  
Les 9 video 9: 'The Pianoman' dalende bassen  
Les 10 video 10: 'The Pianoman' met metronoom  
Les 11 video 11: een octaaf hoger of lager  
Les 12 video 12: 'The Pianoman' samenspelen dalende bas  
Les 13 video 13: 'The Pianoman' samenspelen  
Les 14 video 14: om af te sluiten  
Module 9 les 9
Les 1 video 1 (intro)  
Les 2 video 2: achtste noten  
Les 3 video 3: kruizen en mollen (1)  
Les 4 video 4: kruizen en mollen (2)  
Les 5 video 5: de toonladders van D, A en E  
Les 6 video 6: de 'rusten'  
Les 7 tip 1: rusten en rusten  
Les 8 video 7: 'Oh when the Saints' rechterhand  
Les 9 video 8: "Oh when the Saints' rechterhand oefenen  
Les 10 tip 2: andere timing?  
Les 11 video 9: 'Oh when the saints' linkerhand  
Les 12 video 10: 'Oh when the saints' linkerhand oefenen  
Les 13 video 11: 'Oh when the saints' rechterhand samenspelen  
Les 14 tip 3: de opmaat  
Les 15 video 12: 'Oh when the saints' linkerhand samenspelen  
Les 16 video 13: 'Oh when the saints' twee handen  
Les 17 tip 4: met akkoorden  
Les 18 video 14: 'Oh when the Saints' sneller  
Les 19 video 15: 'Oh when the Saints' samenspelen twee handen  
Module 10 les 10
Les 1 video 1 (intro)  
Les 2 video 2: 'mollen' in de muziek  
Les 3 video 3a: 'Da doo ron ron' (1)  
Les 4 video 3b: 'Da doo ron ron' (2)  
Les 5 video 4: mineur en majeur  
Les 6 video 5: omkeringen  
Les 7 video 6: akkoordverbindingen 'lui' spelen  
Les 8 video 7: 'Amélie' akkoorden  
Les 9 video 8: het 'voorteken'  
Les 10 video 9: 'Amélie' linkerhand  
Les 11 video 10: arpeggio pedaal linkerhand  
Les 12 video 11: thema 'Amélie' rechterhand  
Les 13 video 12: vingerzetting 'Amélie' arpeggio linkerhand  
Les 14 video 13: vingerzetting 'Amélie' thema rechterhand  
Les 15 video 14: samenspelen 'Amélie' linkerhand  
Les 16 video 15: samenspelen 'Amelie' rechterhand  
Les 17 video 16: 'Amélie' oefenen, twee handen  
Les 18 video 17: samenspelen 'Amelie' links + rechts  
Les 19 tip 1: laat je inspireren  
Les 20 Gevorderden Cursus 1+2 .. iets voor jou?