Beginners Cursus

Module 1 les 1
Les 1 video 1: introductie en pdf bundel
Les 2 video 2: witte toetsen en notennamen
Les 3 video 3: de juiste lichaamshouding
Les 4 video 4: positie rechterhand en oefening
Les 5 tip 1: rechte rug
Les 6 video 5: oefening rechterhand twee noten
Les 7 video 6: houding linkerhand en oefening
Les 8 video 7: oefening linkerhand twee noten
Les 9 video 8: andere toetsen en posities
Les 10 video 9: liedje rechterhand, 5 noten
Les 11 video 10: de linkerhand als bas
Les 12 tip 2: handhouding
Les 13 video 11: linkerhand 'walking bass'
Les 14 video 12: notenlezen
Les 15 video 13: hulplijnen notenlezen
Les 16 tip 3: schoeisel
Les 17 video 14: 'No Limit' voorspelen
Les 18 tip 4: maak een filmpje in je hoofd
Les 19 video 15: 'No Limit' oefenen langzaam
Les 20 video 16: 'No Limit' oefenen
Les 21 video 17: 'No Limit' samenspelen langzaam
Les 22 video 18: 'No Limit' samenspelen
Module 2 les 2
Les 1 video 1: spelen met beide handen
Les 2 video 2: het belang van de linkerhand
Les 3 video 3: drie noten voor de linkerhand
Les 4 video 4: linkerhand samenspelen
Les 5 tip 1: 'blues' schema truc
Les 6 video 5: de 'blues' samenspelen
Les 7 video 6: wat is een oktaaf?
Les 8 video 7: octaaf oefening linkerhand
Les 9 tip 2: je linkerhand trainen
Les 10 video 8: notenschrift linkerhand
Les 11 video 9: de kwint
Les 12 tip 3: meer over de kwint
Les 13 video 10: oefening linkerhand kwinten
Les 14 tip 4: kwinten even lang spelen
Les 15 video 11: ritmische oefening linkerhand kwinten
Les 16 video 12: kwinten swingen met linkerhand
Les 17 video 13: 'Hit the road Jack' uitleg
Les 18 video 14: 'Hit the road Jack' samen oefenen
Les 19 video 15: 'Hit the road Jack' samenspelen
Module 3 les 3
Les 1 video 1 (intro)
Les 2 video 2: maatsoorten en ritmes
Les 3 video 3: verschillende notenwaardes
Les 4 video 4: notenwaardes toepassen
Les 5 video 5: oefening hele noten
Les 6 video 6: oefening halve noten
Les 7 video 7: oefening kwart noten
Les 8 video 8: alle notenwaarden
Les 9 video 9: notenwaarden variëren
Les 10 tip 1: tik of trommel bekende liedjes
Les 11 video 10: notenwaarden combineren
Les 12 tip 2: gebruik een metronoom
Les 13 video 11: jingle bells met metronoom
Les 14 video 12: jingle bells in notenschrift
Les 15 video 13: Jingle Bells samenspelen
Module 4 les 4
Les 1 video 1 (introductie)
Les 2 video 2: ergonomie toetsenbord
Les 3 video 3: de zwarte toetsen
Les 4 video 4: 'Old McDonald' uitleg
Les 5 video 5: 'Old McDonald' oefenen
Les 6 video 6: 'Old McDonald' samenspelen
Les 7 video 7: kleur aan de muziek
Les 8 video 8: zwarte toetsen, Chinese muziek
Les 9 video 9: glissando
Les 10 video 10: 'Formidable' intro
Les 11 video 11: 'Formidable' oefenen
Les 12 video 12: 'Formidable' samenspelen
Les 13 video 13: 'Vlooienmars' met samba begeleiding
Les 14 video 14: 'Vlooienmars 2.0' Cor + Mike Boddé
Module 5 les 5
Les 1 video 1 (intro)
Les 2 video 2: hoe werkt het pedaal?
Les 3 video 3: het pedaal gebruiken
Les 4 video 4: octaven spelen met het pedaal
Les 5 video 5: octaven variëren
Les 6 tip 1: een harp nadoen
Les 7 tip 2: zuinig met het pedaal!
Les 8 tip 3: spelen met gevoel
Les 9 video 6: hoedje van papier
Les 10 video 7: hoedje van papier aan de piano
Les 11 video 8: hoedje van papier met pedaal
Les 12 tip 4: je eigen tempo
Les 13 video 9: 'hoedje van papier' samenspelen
Les 14 video 10: 'new age' improviseren
Les 15 video 11: 'new age' oefenen
Module 6 les 6
Les 1 video 1 (intro)
Les 2 video 2: de nagels van een pianist!
Les 3 video 3: uitleg C akkoord
Les 4 video 4: het C akkoord
Les 5 video 5: het G akkoord
Les 6 video 6: hele en halve noten
Les 7 video 7: mineur en majeur
Les 8 video 8: het A mineur akkoord
Les 9 video 9: het F akkoord
Les 10 video 10: uitleg akkoordsymbolen
Les 11 video 11: 4 akkoorden, 1000 liedjes
Les 12 video 12: de vier akkoorden spelen
Les 13 video 13: de vier akkoorden met links en rechts
Les 14 video 14: de vier akkoorden samenspelen
Les 15 tip 1: motivatie
Les 16 video 15: een tip over de vier akkoorden
Module 7 les 7
Les 1 video 1 (intro)
Les 2 video 2: toonladder van C, rechterhand
Les 3 video 3: toonladder van C, linkerhand
Les 4 video 4: toonladder van C, tegenbeweging 1 oktaaf
Les 5 video 5: toonladder van C, 2 octaven rechterhand
Les 6 video 6: toonladder van C, 2 octaven rechterhand oefening
Les 7 tip 1: studeren zonder piano
Les 8 video 7: samenspelen toonladder van C, 2 octaven rechterhand
Les 9 video 8: vingerzetting toonladder van C, 2 octaven linkerhand
Les 10 video 9: samenspelen toonladder van C, 2 octaven linkerhand
Les 11 video 10: toonladder van C, tegenbeweging 2 octaven
Les 12 tip 2: oefenen met een metronoom
Les 13 video 11: toonsafstanden (1)
Les 14 video 12: toonsafstanden (2)
Les 15 video 13: uitleg toonladders G, D, A en E
Les 16 tip3: pedaal wisselen
Les 17 video 14: piano leren spelen in 1 minuut!
Les 18 video 15: 'Joy to the world' uitleg
Les 19 video 16: 'Joy to the world' langzaam
Les 20 video 17: 'Joy to the world' in tempo
Les 21 video 18: 'Joy to the world' samenspelen
Les 22 tip 4: herhalen!
Module 8 les 8
Les 1 video 1(intro)
Les 2 video 2: de driekwartsmaat
Les 3 video 3: een quiz
Les 4 video 4: herhalingstekens
Les 5 video 5: achtste noten
Les 6 video 6: achtste noten spelen
Les 7 video 7: achtste noten oefenen (rechts)
Les 8 video 8: samenspelen achtste noten (rechts)
Les 9 video 9: 'The Pianoman' dalende bassen
Les 10 video 10: 'The Pianoman' met metronoom
Les 11 video 11: een octaaf hoger of lager
Les 12 video 12: 'The Pianoman' samenspelen dalende bas
Les 13 video 13: 'The Pianoman' samenspelen
Les 14 video 14: om af te sluiten
Module 9 les 9
Les 1 video 1 (intro)
Les 2 video 2: achtste noten
Les 3 video 3: kruizen en mollen (1)
Les 4 video 4: kruizen en mollen (2)
Les 5 video 5: de toonladders van D, A en E
Les 6 video 6: de 'rusten'
Les 7 tip 1: rusten en rusten
Les 8 video 7: 'Oh when the Saints' rechterhand
Les 9 video 8: "Oh when the Saints' rechterhand oefenen
Les 10 tip 2: andere timing?
Les 11 video 9: 'Oh when the saints' linkerhand
Les 12 video 10: 'Oh when the saints' linkerhand oefenen
Les 13 video 11: 'Oh when the saints' rechterhand samenspelen
Les 14 tip 3: de opmaat
Les 15 video 12: 'Oh when the saints' linkerhand samenspelen
Les 16 video 13: 'Oh when the saints' twee handen
Les 17 tip 4: met akkoorden
Les 18 video 14: 'Oh when the Saints' sneller
Les 19 video 15: 'Oh when the Saints' samenspelen twee handen
Module 10 les 10
Les 1 video 1 (intro)
Les 2 video 2: 'mollen' in de muziek
Les 3 video 3a: 'Da doo ron ron' (1)
Les 4 video 3b: 'Da doo ron ron' (2)
Les 5 video 4: mineur en majeur
Les 6 video 5: omkeringen
Les 7 video 6: akkoordverbindingen 'lui' spelen
Les 8 video 7: 'Amélie' akkoorden
Les 9 video 8: het 'voorteken'
Les 10 video 9: 'Amélie' linkerhand
Les 11 video 10: arpeggio pedaal linkerhand
Les 12 video 11: thema 'Amélie' rechterhand
Les 13 video 12: vingerzetting 'Amélie' arpeggio linkerhand
Les 14 video 13: vingerzetting 'Amélie' thema rechterhand
Les 15 video 14: samenspelen 'Amélie' linkerhand
Les 16 video 15: samenspelen 'Amelie' rechterhand
Les 17 video 16: 'Amélie' oefenen, twee handen
Les 18 video 17: samenspelen 'Amelie' links + rechts
Les 19 tip 1: laat je inspireren
Les 20 Gevorderden Cursus 1+2 .. iets voor jou?